2023

Muzeum o hodech 6. - 13. září

K příležitosti hodového týdne 6. - 13. září je bítešské muzeum otevřeno mimo tradiční otvírací dobu út – pá 8.00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 také v sobotu 9. a neděli 10. září od 13.30 do 18 hodin.

Návštěvníci mohou zhlédnout Mineralogickou a geologickou výstavu a Vlastivědnou expozici pojednávající o historii a vývoji města Velké Bíteše. Při této příležitosti bude o hodovém víkendu rovněž vystavena gotická Velkobítešská monstrance společně s barokním kalichem a patenou.

2023 Plakat-hodová_výstava-monstrance

JINDŘICH VILÉM HAUGWITZ (1770-1842) – osvícenský šlechtic s pozdně barokními rysy

Městském muzeum ve Velké Bíteši si pro veřejnost připravilo na letošní sezonu výstavu pojednávající o osobnosti Jindřicha Viléma Haugwitze. Panelová výstava byla vytvořena pracovníky Zámku v Náměští nad Oslavou, v rámci projektu Národního památkového ústavu, který nesl název Rok osvícenské šlechty.


Jindřich Vilém Haugwitz se narodil 30. května 1770 ve Velkém Varaždíně v dnešním Rumunsku. Byl císařsko královským komořím, tajným radou a komandérem Císařského rakouského řádu Leopoldova.

Panství Náměšť nad Oslavou převzal v roce 1794 v nepříliš dobrém stavu. S pomocí svého přítele Leopolda Trautmanna, pozdějšího řádného profesora zemědělských věd ve Vídni, zlepšil ekonomický stav panství, hlavně díky chovu koní a ovcí Merino.  Z jeho iniciativy a s jeho finančním přispěním byla v Náměšti založena v budovách zrušeného kapucínského kláštera textilní manufaktura, která patřila k nejmodernějším podnikům svého druhu v celé rakouské monarchii.  Významně se zapsal do hudební historie náměšťského zámku, z něhož vytvořil vskutku ojedinělé šlechtické hudební sídlo své doby. Stejně pozoruhodný je jeho přínos k promyšlenému utváření kulturní krajiny a výstavby architektonicky cenných objektů. Stopy všech těchto jeho iniciativ jsou patrny a rozvíjeny dodnes.

7. srpna roku 1794 se oženil se Sofií, hraběnkou Friesovou. Byla sestrou zámožného vídeňského bankéře Moritze Friese, přítele a mecenáše Ludwiga van Beethovena.  Manželství Jindřicha Viléma a Sofie ovšem skončilo v roce 1802 rozlukou. Sofie si poté zakoupila zámek Nový Světlov poblíž Luhačovic, kde žila až do své smrti 27. dubna 1835.

Jindřich Vilém Haugwitz zemřel v Náměšti nad Oslavou 19. května 1842 a byl pohřben v rodinné hrobce, kterou dal sám o necelých dvacet let dříve vystavět dle návrhu architekta Josefa Kornhäusela.

Výstava o osobnosti Jindřicha Viléma Haugwitze bude v rámci prezentace v bítešském muzeu doplněna o prezentaci zámku Osová, dále pak o výklad k dalším členům šlechtického rodu Haugwitzů a samozřejmě nebudou ve výstavě chybět trojrozměrné předměty vztahují se k těmto majitelům Náměšťského panství, které obsahuje sbírkový fond bítešského muzea.

Vzhledem k propůjčení Malého výstavního sálu pro účely hodového sklípku „Na pětce“, bude výstava v období 1. - 18. září deinstalována. Výstavu mohou zájemci shlédnout následně, a to v období od 19. září do 6. října 2023.

Plakát-výstava Hauqwitz-final