Sbírkový fond

Předměty byly získány většinou z území města Velké Bíteše a jeho přirozeného spádového okolí. Nejstarší předměty podsbírky pocházejí ze středověku (jednotliviny a archeologické nálezy), valná většina je však z 19. a 20. století.

Na konci 19. století místní učitel a historik Jan Tiray (1858 – 1925) pořádal na bítešské radnici městské písemnosti a povšimnul si některých starobylých předmětů, které by zasluhovaly uchování. Tyto předměty vyčlenil a dal podnět k založení Městského muzea ve Velké Bíteši a rovněž muzejního spolku, který by se o památky staral.

Obyvatelé Velké Bíteše a okolních obcí tvorbu sbírkového fondu muzea podpořili dalšími dary. Poprvé byla sbírka prezentovaná v roce 1925 při slavnosti otevření muzea. Sbírkový fond byl budován až do roku 1960, kdy tehdejší Okresní muzeum ve Velké Bíteši zaniklo zároveň se zrušením tzv. malých okresů. Část sbírky byla převezena do Okresního muzea ve Žďáře nad Sázavou, část rozchvácena, část zůstala deponována na původním místě.

Muzeum bylo znovu otevřeno v roce 1985 jako odloučené pracoviště pobočky okresního muzea. Od té doby sbírková činnost pokračuje. Na počátku devadesátých let instituce žďárského okresního muzea zanikla a bítešské sbírky byly navráceny zpět.

Kustodi muzea:

Vilém Kožnátek (1925 – 1938) řídící učitel
Bohuslav Kříž (1938 – 1942) ředitel hospodářské školy v. v.
Karel Kotík (1942 – 1947) řídící učitel
P. František Jedlička (1947 – 1957) biskupský rada a katecheta
Jaromír Kotík (1957 – 1960 a 1985-1988) učitel, ředitel muzea
Silva Smutná (1989 – 2006) ředitelka muzea
Ivo Kříž (2007- současnost) ředitel/vedoucí muzea

V roce 1987 byl pořízen soupis předmětů, které se v bítešském muzeu nacházely. Seznam čítal celkem 951 kusů. Sbírka byl pořádána jako historická obsahující předměty z různých oborů: základ tvoří předměty ze staré radnice a cechovní památky, dále nástroje, pomůcky a výrobky kovářské, zámečnické, hrnčířské a výrobky dalších řemesel.

Obsahuje také početnější soubor modrotiskových a pernikářských forem, razítka, typáře, medaile a vyznamenání, míry a váhy, numismatiku, umělecky zpracované předměty a výtvarné umění, militaria, textil a archeologické nálezy.