2017

Výstava výstupů z projektu Proměny krajiny Bítešska

Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci s Městským muzeem Velká Bíteš a Muzejním spolkem Velkobítešska realizovali projekt Proměny krajiny Bítešska, který se zaměřoval na propojení historie a současného stavu životního prostředí v rámci aktivit environmentálního vzdělávání a osvěty.
Prostřednictvím vzdělávacích akcí pro veřejnost, mezi něž patřily přednášky a exkurze, jsme zvyšovali informovanost obyvatel a posilovali jejich vztah k přírodě regionu. Proběhlo celkem 8 akcí. Jednalo se o přednášky: Návrat vlčího vytí s J. M. Kvasnicou, Proměny lesů s lesníkem J. Nohelem, Hraniční kameny s J. Zdubou, Mizející flóra s botanikem F. Lysákem a Archeologie a městečko v krajině s archeology P. Hrubým a P. Staňkem. Na přednášky přišlo 150 účastníků. Dále se konaly exkurze: Mizející flóra na orchidejové louky v okolí Heřmanova, Hraniční kameny - exkurze do lesa Seč, Vítání ptačího zpěvu - obyvatelé Náměšťské obory, které absolvovalo celkem 84 účastníků.
Pro žáky naší školy jsme připravili environmentální výukové programy. 100 žáků absolvovalo terénní program v rámci lesní pedagogiky a dalších 180 zase terénní exkurze na zajímavá místa regionu, mezi něž patřily Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, údolí Haldy a Svatá hora.
Výstupy z projektu Proměny krajiny Bítešska v podobě výstavy fotografií, pracovních listů, záznamů z akcí a předvedení nového informačního letáku pro veřejnost zaměřeného na hraniční kameny, proběhne v úterý 21. listopadu 2017 v Městském muzeu ve Velké Bíteši od 17:00. Výstavu doplní historické fotografie z regionu a bude ji možné shlédnout do poloviny prosince.
Projekt byl podpořen Fondem Vysočiny Kraje Vysočina a realizován od února 2017 do prosince 2017.

Plakat-pro webFOND VYSOCINY_SV_CMYK

Tradiční úprava a úbor hlavy žen k lidovému kroji na Horácku a Podhorácku

Etnofrafická výstava uspořádaná ve spolupráci Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč a Městského muzea ve Velké Bíteši bude obsahovat různé druhy čepců, od vyšívaných plátěných až po brokátové, krepíny a vzácné čepce zlaté, plíny, vlňáčky, šátky turecké, tibetské, věnce, koruny, hřebeny, ozdoby, rekonstrukce již zaniklých a méně známých účesů na trojrozměrných exponátech, nebudou chybět také historické ikonografické materiály, dokumentace ze současnosti aj.

O hodovém víkendu 9. a 10. záží výstava otevřena od 10 do 18 hodin.

Pro veřejnost bude výstava otevřena do 29. září 2017.

Plakat-pro web