2018

Třebíčské betlémy

Říká se, že betlémy – zobrazení Kristova narození - vznikly na církevní půdě na území Itálie. Významným mezníkem mohla být půlnoční mše zorganizovaná sv. Františkem v roce 1223, k oltáři převedl živého osla a volka. Na našem území šířili betlémy jezuité, byly součástí jejich rekatolizačního programu. Od 16. století se postupně stávaly součástí kostelů. Jejich obliba u prostých lidí byla značná, součástí Josefínských reforem na konci 18. století byl zákaz vystavovat je v kostelích, odváděly totiž pozornost od obřadu. V té době již pronikaly do domácností, v nich nebyly omezeny církevními předpisy. Příběh Kristova narození si lidé přenesli do jim známého prostředí, které upravili do vysněně krásné podoby.

Městské muzeum ve Velké Bíteši si pro vás připravilo v předvánočním a vánočním období výstavu Betlémů, obsahující ojedinělé sbírkové kusy ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč. Prezentované betlémy představují nejen třebíčskou betlémářskou tvorbu (tzn. figurky malované na kartonu, papíru apod.), ale též betlémy z okolních regionů. Na výstavě převládají tzv. skříňkové betlémy, které jsou zmenšenou formou velkých stavěcích betlémů. Průřez třebíčským betlémářstvím pak tvoří soubor tabel z roku 1943, na kterém jsou představeny betlémové figurky pocházející z dílny třebíčských betlémářů.

Výstava bude přístupná od 5. do 30. prosince v obvyklých otvíracích hodinách - ve všední dny mimo pondělí 8:00-12:00, 14:00-16:00, dále pak v sobotu a neděli 22., 23. a 29., 30. prosince a rovněž ve sváteční dny 25. a 26. prosince, a to od 13 do 18 hodin. V úterý 11. prosince je výstava přístupná pouze do 12 hodin.

Jiné termíny návštěvy, v časovém rozmezí výstavy, je možno předem objednat telefonicky na čísle 566 789 380, 731 852 112 nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Plakat-final1

Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina

Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské muzeum ve Velké Bíteši zvou veřejnost na výstavu Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina. Výstava se bude konat v klenutém výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí čp. 5. Vernisáž proběhne v pondělí 15. října 2018 v 17 hodin. V úvodu promluví PhDr. Katina Lisá, vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. V hudebním programu vystoupí skupina dětí Národopisného souboru Bítešan.

Výstava představuje Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina, jeho funkci, úkoly a výstupy z činnosti. Při tomto pracovišti je od roku 2013 z pověření Kraje Vysočina veden krajský Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury, které svojí výjimečností zasluhují být sledovány a dokumentovány tak, aby byly zachovány i pro budoucí generace. Dosud byly na Seznam zapsány Běh o Barchan v Jemnici (2014), Skřipácká muzika na Jihlavsku (2014), Betlémská cesta v Třešti (2014), Obchůzka královniček na Velkobítešsku (2015), Historický morový průvod v Brtnici (2016), Jihlavský havířský průvod (2017). Pro rok 2018 se připravuje nominace Karmelské pouti ve farnosti Heřmanov.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 16. října do 27. listopadu 2018 ve všední dny v čase 8-12 hodin a 14-16 hodin. Mimo otvírací dobu je možno návštěvu sjednat telefonicky: 566 789 380, 731 852 112, nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Plakat-pro web

Hodový víkend v muzeu

K příležitosti hodového týdne 5. - 12. září 2018 je bítešské muzeum otevřeno v sobotu 8. a neděli 9. září od 10 do 18 hodin.

Návštěvníci mohou shlédnout expozice Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska, Vlastivědnou expozici o historii města Velké Bíteše a model s návrhem plánovaného umístění sochy J. A. Komnského do prostoru před budovu zrekonstruované základní školy.

V letošním jibilejním 100 výročí vzniku republiky bude mimořádně o hodové sobotě a něděli vystavena Velkobítešská monstrance a kalich.

Plakat-hodová výstava

Výstava fotografií Jany Molnárové

V pondělí 25. června v 17 hodin se v bítešském muzeu uskuteční vernisáž k výstavě fotografií Jany Molnárové, učitelky a cestovatelky, která našla zálibu ve focení přírody, krajiny a míst, které osobně navštívila. Slavnostnímu uvedení výstavy bude předcházet koncert skupiny Listověj pocházející z Vysočiny. Nenechte si ujít jedinečný kulturní zážitek, který na vás čeká. Výstavu s názvem Pohledy na krajinu můžete vidět až do poloviny srpna v Malém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Plakat-výstava Molnárová

Výstava obrazů Hynka Luňáka

Městské muzeum ve Velké Bíteši Vás zve na vernisáž výstavy obrazů Hynka Luňáka, kterou realizuje ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč. Slavnostní otevření se uskuteční v pondělí 7. května od 17 hodin v malém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Výstavu uvede Mgr. Eva Tomášová. V hudebním programu vystoupí Zpěváčci z Velkobítešska.

Hynek Luňák (1926-2014) se narodil v Praze, kde navštěvoval reálné gymnázium a průmyslovou školu strojnickou. Od roku 1950 působil přes tři desetiletí jako konstruktér pletacích strojů v Třebíči. Ve své výtvarné tvorbě se zpočátku zaměřil na konstruktivistickou malbu s tematikou lodí, jeřábů a přístavů. Od 70. let upřednostňoval kresbu tužkou, pastelem a v grafice litografii. Výtvarná díla vystavená ve Velké Bíteši pocházejí z 50. let 20. století a prezentují málo známou část jeho tvorby věnovanou lidovému oděvu. Lidovými kroji se inspiroval zřejmě díky přátelství s národopisným pracovníkem a sběratelem Vratislavem Bělíkem, který v té době působil jako učitel ve Vladislavi. Kroje, které ztvárnil, pochází většinou z Bělíkovy rodné obce Rouchovany na Podhorácku.

Výstava bude veřejnosti přístupná až do 15. června v obvyklou otvírací dobu muzea od úterý do pátku 8 – 12 a 14 – 16 hodin. Mimo tuto dobu je možno výstavu shlédnout po předešlém telefonickém nebo e-mailovém objednání.

POZOR!!! Návštěvníkům bude výstava mimořádně zpřístupněna i v neděli 20. května od 9.30 do 13.30 hodin.

Plakát