2016

Vánoční výstava Betlémů

Městské muzeum ve Velké Bíteši pořádá v období od 21. do 30. prosince vánoční výstavu, jejíž obsahem budou Betlémy řezbářů Josefa Kejdy ze Skřinářova, Bohumila Vrby z Náměště nad Oslavou a Pavla Maška z Velké Bíteše. Práce výše zmíněných pánů jste mohli v muzeu obdivovat již v loňském vánočním období a vzhledem k velkému zájmu návštěvníků jsme se rozhodli oslovit pány řezbáři i v letošním roce a požádat je o zapůjčení svých děl.

Vedle různých variací Betlémů pana Kejdy, kde nebude určitě chybět ani Betlém Českých osobností, budete možnost obdivovat Náměšťský Betlém pana Vrby a pohyblivý Betlém Pana Maška. Naposledy zmíněný pohyblivý Betlém bude zapůjčen pro výstavu do úterý 27. prosince včetně. Po té bude nahrazen Betlémem statickým rovněž z dílny autora.

Začátek vánoční výstavy Betlémů, umístěné v malém výstavním sále muzea, připadne na středu 21. prosince a otevřená pro veřejnost bude do pátku 30. prosince. Obvyklá otvírací doba úterý až pátek 8:00-12:00 a 14:00-17:00 bude doplněna o mimořádnou, a to ve svátky vánoční mimo Štědrý den tj. 25.a 26. prosince v čase 13:00 – 18:00 hodin. Ve čtvrtek 22. prosince pak bude muzeum přístupno pouze do 12 hodin.

Josef Kejdaze Skřinářova se řezbářstvím zabývá již 13 let. Vytvořil velké množství Betlémů - větší na výstavy a menší rodinné betlémy do domácností. Jeho práci jstemohli vidět na výstavách ve Velkém Meziříčí, Osové Bítýšce, Velké Bíteši nebo Žďářu nad Sázavou. Pro muzeum Betlémů v Třešti, kde se již tradičně pořádá sešlost řezbářů z celé republiky i ze zahraničí, vyhotovil několik vyřezaných figurek.

Pavel Mašek z Velké Bíteše, který má k práci se dřevem dlouholetý vztah přivedla k vyhotovení Betlémů již výše zmíněná tradiční akce v Třešti. Místním muzeem Betlémů byl požádán o součinnost při pomoci s vyřezáváním Betlému v životní velikosti. Následovalo vyhotovení Betlému, který je dnes 1,5 metru široký a postavičky v něm jsou zmechanizovány. Právě tento pohyblivý Betlém budete moci v bítešském muzeu shlédnout, ovšem pouze do 27. prosince. Od 28. prosince bude tento pohyblivý Betlém nahrazen jiným, menším, rovněž z dílny pana Maška.

Bohumil Vrba z Náměště nad Oslavou k práci se dřevem přilnul již v dětství, kdy trávil spoustu času se svým dědečkem, který byl tesař. Vystavený Betlém zhotovil v roce 2004 a následovaly Betlémy další – menší pro rodinu a blízké. Velký Betlém vystavuje již tradičně, stejně jako pan Kejda a Mašek v Předkláštěří u Tišnova, několik výstav proběhlo také v Náměšti nad Oslavou. Mimo betlémy zhotovuje pan Vrba i jiné dřevořezby. Mezi jeho díla se počítají například i plastika ženy, Tři Králové nebo postavy myslivce a vodníka.

Hodová výstava Šaty dělaj Člověka, člověk dělá šaty

O hodovém víkendu v městském muzeu opět roztočíme ručičky kouzelných hodin v protisměru a budete mít možnost projít se 20. stoletím v dobovém oblečení, účesu a líčení. Můžete potkat své mládí, vyzkoušet si jaké to bylo za časů babiček a prababiček, nebo si můžete připadat jako ve filmu pro pamětníky ve městě i na vesnici. Na památku si můžete odnést na místě zhotovenou fotografii. Muzeum bude o hododvé sobotě 10. a neděli 11. záží otevřeno od 10 do 18 hodin. Možnost z koušky oděvů bude do 17 hodin.

Plakát-hodová výstava-final

Žena s duší lesa

plakatMěstské muzeum ve Velké Bíteši a Společnost Anny Pammrové vás zvou na výstavu fotografií a textů  dr. Milady Škárové,  připravenou k loňskému dvojímu výročí  filozofky a spisovatelky Anny Pammrové (1860 – 1945).
Autorka se osobností Anny Pammrové zabývá dlouhodobě,  zná detailně jak místa jejího života „ve žďáreckých lesích", která fotograficky zachycuje,  tak její myšlenkový odkaz.  Chce ukázat, že spisovatelčiny myšlenky jsou živé, klade si otázku „Jaké poselství zanechává Anna Pammrová pro naše 21. století?" Možné odpovědi návštěvníkům nabízejí četné citace z jejích děl, které autorka výstavy pečivě vybrala a uspořádala.  Pochopíme-li náš životní úkol, můžeme se i my vydat „cestou k zářnému cíli".
Výstava bude zahájena v úterý 21. června v 17 hodin v malém výstavním sále muzea a přístupná veřejnosti bude v běžné otevírací hodiny do 19. srpna letošního roku.

Šaty dělaj Člověka, člověk dělá šaty

PLAKAT-zmenšenýMěstské muzeum ve Velké Bíteši zve na vernisáž výstavy Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty, která se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 17 hodin ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Výstava Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty v sobě bude obsahovat období desátých až devadesátých let dvacátého století. Prolnutím originálních dobových modelů a přesných kopií zhotovených podle dobových módních časopisů, odborné literatury nebo fotografií se bude snažit přiblížit návštěvníkovi vývoj módních trendů v našich zemích. Nebudou chybět ani módní doplňky v podobě klobouků, rukavic, kabelek a nahlédneme také trochu do soukromí ukázkami negližé a spodního prádla. Maminky se mohou podívat a třeba i trochu inspirovat dobovými oblečky pro děti.

Výstava je realizována ze soukromého fondu paní Dity Desové z Křižínkova, která je členkou Klubu policejní historie v Brně, sekce elegantní dámy, který spolupracuje s muzei a účastní se akcí s historickou tematikou v dobovém odění.

Do své sbírky paní Desová získává nejen oděvy, ale i modely, literaturu o módě a ručních pracích a životním stylu obecně. Kromě aktivního sběratelství se inspirovala u svých předků (babička, prababička a prateta, prapradědeček byli švadleny a krejčí) a dle získaných předloh a materiálů o módě šije repliky oděvů, včetně tvorby doplňků a celkového stylingu. Před 15 lety obohatila tento svůj koníček o sběr a tvorbu střihů rusínských krojů. A právě i oblast Podkarpatské Rusi, které byla za I. Republiky součástí Československa bude na výstavě prezentována tradičním pánským a dámským rusínským oděvem.

Svoji sbírku oděvů, ale i krejčovské umění využívá paní Desová při spolupráci s muzejními institucemi jako je například Technické muzeum v Brně nebo muzeum ve Staré Ľubovni.

Jak sbětarelka a autorka oděvů říká: „oděv (včetně prádla) ovlivňuje chování člověka a činnosti člověka ovlivňují oděv - provázané vlivy, třeba souvislost tanců určitého období a oděvů, sedacího nábytku a oděvů, práce a oděv...."

a dále „Lidé při práci byli dřív mnohem pečlivější, vkládali do zhotovení mnohem víc energie (výšivky, zdobění...) a oděv i celková vizáž byla propracovanější, odpovídala příležitostem, mělo to nějaký řád a smysl..."

Výstava bude přístupná do 19. srpna 2016 v běžnou otevírací dobu út-pá 8 - 12 a 14 - 16 hodin, mimo otvírací hodiny je možno výstavu shlédnout po předešlé domluvě.