2022

Ukázka Betlémů ze sbírek muzea

Městské muzeum ve Velké Bíteši bude od 20. prosince do konce roku uzavřené. Pro zájemce jsme si však připravili možnost shlédnutí Betlémů ze sbírek bítešského muzea, které budou instalovány v okenních prostorách ústících na nádvoří muzea v domě čp. 5. Ke shlédnutí bude Betlém vyhotovený paní Ludmilou Janečkovou z Košíkova, bítešský Betlém řezbáře pana Josefa Kejdy ze Skřinářova nebo klasický papírový Betlém z 50. - 60. let 20. století od Mikoláše Alše. Betlémy bude možné zhlédnout od pondělí 12. prosince do 6. ledna, a to v kteroukoliv denní dobu včetně svátků vánočních. Po setmění budou betlémy nasvíceny do 21 hodin.

Plakát-ukázka Betlémů

Výstava modelů hasičské a záchranářské techniky

Městské muzeum ve Velké Bíteši připravilo pro letošní hodový týden výstavu k příležitosti 150. výročí založení dnešního Sboru dobrovolných hasičů.  Výstava instalovaná ve vstupní síni muzea v sobě obsahuje modely hasičské a záchranářské techniky, které muzeu zapůjčil jejich sběratel a člen bítešského Sboru dobrovolných hasičů, David Dvořáček, který je rovněž členem odborné rady hasičské historie OSH Žďár nad Sázavou a skupiny sběratelů předmětů hasičstva a požární ochrany při Centru hasičského hnutí Přibyslav.

Od 27. do 30. zaří mimořádně muzeum ZAVŘENO - výstava prodloužena do 6. října 2022.


Určitě nejen děti osloví sbírka modelů Československých požárních vozidel v měřítku 1:43, od 60tých minulého století po současnost. Z předválečné výroby je zastoupen model automobilové stříkačky AS 12 Horch 853 Lepil 1938.


Z pozdější doby Škoda 1200, legendární Škoda 1203 a nástupnický TAZ 1500. Z moder­nějších od Škoda Favorit po Škodu Yety. Od značky Tatra je zastoupena Tatra 603, přes Tatru 613, Tatru 111, 138, 148 až k Tatra 815 a nejmodernější Tatra 815/7.


Nesmíme zapomenout ani na automobil Avia Furgon nebo Praga V3S. Z vozidel východního bloku ve službách Československých požárníků např. Ruský ZIL 130, ZIL 131, ZIL 157, ARO 241, Lada 2104, Volga 24, Volga GAZ M24–02, Volga GAZ M24–10, VOLGA M21, Moskvič 408–412, východoněmecký Robur a Ifa, polský Žuk atd. Z automobilových žebříků AŽ 30 Zil 131 . Některé modely jsou sériově vyráběné a některé unikáty zhotovené pouze v jednom kusu pro tuto výstavu.


Sanitní vozidla nejrozšířenější značky Škoda 1203 až k TAZ 1500, Avia Furgon, Tatra 613 SV, Tatra 613 Friml, Tatra 613 Narex. Z vozidel potkávacího systému „rande vous" Škoda Octavia Combi, Škoda Yeti.

Plakát -_hodová_výstava_modelů_techniky

Velkobítešská monstrance

K příležitosti hodového týdne 7. - 14. září 2022 je bítešské muzeum otevřeno mimo tradiční otvírací dobu út – pá 8.00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 také v sobotu 10. a neděli 11. září od 13.30 do 18 hodin.


Návštěvníci mohou zhlédnout mimo výstavu modelů hasičské a záchranářské techniky také Vlastivědnou expozici pojednávající o historii a vývoji města Velké Bíteše. Pří této příležitosti bude o hodovém víkendu rovněž vystavena gotická Velkobítešská monstrance společně s barokním kalichem a patenou.

Plakat-hodová výstava-monstrance

150 let SDH Velká Bíteš

Městské muzeum ve Velké Bíteši pořádá výstavu k příležitosti 150. výročí založení dnešního Sboru dobrovolných hasičů. Návštěvníci se na výstavě mohou seznámit s historií bítešských požárníků, dozvědět se informace o hasičské technice užívané v minulosti i v dnešní době a shlédnout sbírku hasičských medailí a odznaků.

Plakát -_výstava_SDH

Kraslice Vratislava Bělíka

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Muzeum Vysočiny Třebíč pořádají v Malém výstavním sále velikonoční výstavu s názvem Kraslice Vratislava Bělíka. Výstava je pro veřejnost otevřená v běžnou otvírací dobu muzea od 17. března do 29. dubna 2022.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 16. března v 17 hodin. V úvodním slovu promluví Silva Smutná, v hudebním programu vystoupí Zpěváčci Národopisného souboru Bítešan.

Mimo otvírací dobu je možno návštěvu objednat telefonicky: 566 789 380, 731 852 112, nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Výstavu vytvořilo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč k poctě Vratislava Bělíka, významného národopisce oblasti západní a jižní Moravy. Výstava ve své celistvosti byla realizovaná v červnu 2021 na zámku v Třebíči. Následně je prezentovaná její putovní panelová část v některých vybraných místech našeho regionu.

Vratislav Bělík

Národopisný pracovník, pedagog, badatel a sběratel lidového umění Vratislav Bělík se narodil 20. července 1900 v Rouchovanech, kde prožil své mládí a kde započalo dlouholeté přátelství s básníkem Vítězslavem Nezvalem. Po studiích na brněnské státní reálce nastoupil učitelskou dráhu postupně na několika místech – v Moravském Krumlově, ve Znojmě, v Mohelně a ve Vladislavi. Důchodovou etapu svého života prožil v Mikulově. Zemřel 17. října 1988 v Břeclavi. Lásku k národopisu, úctu k vlasti a myšlenkám sokolského hnutí zdědil Vratislav Bělík po svých předcích, a tak byl vedle svého učitelského poslání činným na poli sokolské jednoty, ochotnického divadla a obecně kulturního dění ve všech místech, kterými za svůj život prošel. Od mládí studoval lidovou kulturu Horácka a Podhorácka v mnoha jejích aspektech. Sbíral a shromažďoval poznatky ze svých terénních výzkumů v oblasti lidové písně, nářečí, keramiky, lidových staveb, řemesel, krojů či výšivky. Oživil několik zanikajících lidových obyčejů a slavností, byl poradcem mnoha folklorních souborů. Mezi jeho celoživotní zájmy patřila tvorba kraslic, z nichž vytvořil rozsáhlou a ojedinělou sbírku. Výsledky své práce, při níž uplatnil své výrazné výtvarné nadání a krasopis, publikoval v mnoha tištěných studiích a článcích, které jsou dodnes nosnými pilíři etnografického bádání nejen na Horácku. Výstava je realizována s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Plakat -_pro_web