O muzeu

muzeum-jih-orezZřizovatelem muzea je město Velká Bíteš - rozhodnutí o jeho převodu z vlastnictví České republiky do obecního majetku bylo vydáno ministerstvem kultury na začátku roku 1992. Muzeum nemá samostatnou subjektivitu, z hlediska právní formy je to organizační složka města. Jeho obvod působnosti vymezují hranice přirozeného regionu Velkobítešska se zvláštním zřetelem na vazby k historickému územnímu uspořádání. Sídlem muzea je zadní část památkově chráněného domu čp. 5 na Masarykově náměstí.

Hlavním posláním instituce je cílevědomé vytváření sbírky dokumentující dějiny města Velké Bíteše, její systematické pořádání, správa a využití, muzeum soustřeďuje poznatky a vytváří dokumentaci minulého i současného života obyvatel, je informační studijní i metodické centrum svého spádového okolí i místo společensky prezentační. Při plnění úkolů spolupracuje s mnohými institucemi, externími odbornými spolupracovníky a řadou přátel. Výsledky dokumentace a bádání v dané problematice jsou prezentovány především v rámci vlastivědné expozice, krátkodobými výstavami, přednáškami, besedami, publikační činností i jinou formou.

muzeum interiery 2013 02Personální složení

Jeden placený zaměstnanec a okruh dobrovolných externích spolupracovníků a přátel muzea. Podpůrné zázemí tvoří Muzejní spolek Velkobítešska.

Otevírací doba a vstupné

Květen - Září
Pondělí zavřeno
Úterý 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00
Středa 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00

POZOR!

V úterý 14. května 2024 muzeum ZAVŘENO - služební cesta.

Badatelský režim bude řešen formou e-mailu nebo telefonicky. Tel.: 566 789 380, 731 852 112. E-mail: muzeum.velkabites@seznam.cz

Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM, členové Muzejního spolku Velkobítešska a návštěvníci v lidových krojích (v čase lidových slavností) mají vstup zdarma. Pro ostatní veřejnost je vstup zdarma v Den muzeí (18. května) a ve Dny evropského dědictví (11. a 12. září - avšak mimo čas bítešských hodů). Badatelskými dny jsou pátky s možností využití příruční odborné knihovny v pracovně muzea.

Pro zájemce je také možno po předchozím objednání zrealizovat prohlídku kostela sv. Jana Křtitele s výkladem ke stavbě samotné i k opevnění nacházejícím se kolem kostela, které bylo součástí městských hradeb.

Upozornění

Expozice a výstavy je možné shlédnout i mimo sezónu. Prosíme však o předešlé telefonické nebo e-mailové objednání.

Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena!

Jednotlivcům i hromadným návštěvám se doporučuje telefonické objednání předem na tel. číslech +420 566 789 380, +420 731 852 112 nebo prostřednictvím e-mailu muzeum.velkabites@seznam.cz.

POZOR!!! Od 6. do 28. července 2019 muzeum z provozních důvodů ZAVŘENO!!!