2019

Výstava Betlémů

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve na vánoční výstavu, která proběhne od 19. do 29. prosince v Malém výstavním sále muzea. Obsahem vánoční výstavy budou Betlémy řezbářů Josefa Kejdy ze Skřinářova, Bohumila Vrby z Náměště nad Oslavou a Pavla Maška z Velké Bíteše. Práce výše zmíněných pánů jste mohli v muzeu obdivovat již v předešlých letech a vzhledem k velkému zájmu návštěvníků jsme se rozhodli oslovit pány řezbáře i v letošním roce a požádat je o zapůjčení svých prací.

Vedle Betlémů pana Kejdy, budete mít možnost shlédnout Náměšťský Betlém pana Vrby a pohyblivý Betlém pana Maška. Naposledy zmíněný pohyblivý Betlém bude zapůjčen pro výstavu do pátku 27. prosince včetně. Práce řezbářů budou doplněny o ukázky Betlémů vyhotovených z různorodých materiálů ze sbírky pana Karla Baráka z Újezdu u Rosic.

Začátek vánoční výstavy Betlémů, umístěné v malém výstavním sále muzea, připadne na čtvrtek 19. prosince a otevřená pro veřejnost bude do neděle 29. prosince. Obvyklá otvírací doba úterý až pátek 8:00-12:00 a 14:00-17:00 bude doplněna o mimořádnou, a to ve svátky vánoční mimo Štědrý den tj. 25. a 26. prosince v čase 12:00 – 18:00 hodin a víkendy 21. - 22. a 28. - 29. v čase 12:00 – 18:00 hodin.

Plakat

Mistři tradiční rukodělné výroky Kraje Vysočina

Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské muzeum ve Velké Bíteši zvou veřejnost na výstavu Mistři tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Výstava se bude konat v klenutém výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí čp. 5. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 17. října 2019 v 17 hodin. V úvodu promluví PhDr. Katina Lisá, vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. V hudebním programu vystoupí skupina dětí Národopisného souboru Bítešan.

Regionální pracoviště tradiční lidové kultury Kraje Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč je odborným garantem péče o tradiční lidovou kulturu ve své uzemní oblasti. Jednou z forem této péče je mapovaní tradičních rukodělných řemesel a jeho nositelů v regionu, dokumentace jejich osvědčených výrobních postupů a sledování jejich působení na okolí včetně snahy předávat svoji řemeslnou dovednost následujícím generacím. Od roku 2015 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina mohou toto prestižní ocenění získávat osobnosti, které dokonale ovládají postupy a technologie ve svém oboru a prezentují je i na veřejnosti. Jednotlivé obory jsou vymezeny podle základního materiálu, z něhož jsou řemeslné výrobky zhotoveny. Jedná se o dřevo, hlínu, sklo, kámen, kov, textil, pletiva, papír a materiály rostlinného a živočišného původu (s výjimkou vlny), které nejsou primárně určeny ke konzumaci jako potraviny. Řemeslné výrobky z rukou oceněných mistrů jsou pak unikátní z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie a jiných příbuzných věd, k nimž mohou v nejširším slova smyslu přináležet. Mistři tradiční rukodělné výroby jsou rovněž výraznými reprezentanty řemeslného umu v regionu Horácka a Podhorácka z hlediska historické, kulturní a sociální identity. Seznam mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina může být každoročně rozšiřován o nové významné osobnosti.

Výstava v bítešském muzeu představuje jedenáct osobností, které dosud získaly výše uvedený titul:
Drahomír Smejkal z Hruškových Dvorů u Jihlavy – výroba pilníků a rašplí (2016)
Aleš Uherka z Nyklovic na Žďársku – kolářství (2016)
Hana Šmikmátorová z Telče – výroba horáckých kraslic (2017)
Jindřich Toman z Pelhřimova – výroba štípaných holubiček (2017)
Jindřich Holub z Pohledi na Havlíčkobrodsku – výroba šindele (2017)
Marie Žilová z Nového Veselí na Žďársku – textil (2018)
Eva Jurmanová z Nového Veselí na Žďársku – textil (2018)
Jaroslav Fieger ze Světlé nad Sázavou – kámen, kamenictví (2018)
František Novák z Dobronína na Jihlavsku – sklářství (2019)
Luděk Žákovský z Moravských Budějovic – sedlářství (2019)
František Kouřil z Přibyslavi na Havlíčkobrodsku – sklářství (2019)

Výstava bude veřejnosti přístupná od 18. října do 27. listopadu 2018 ve všední dny v čase 8-12 hodin a 14-16 hodin. Mimo otvírací dobu je možno návštěvu sjednat telefonicky: 566 789 380, 731 852 112, nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Plakat-final

Hodový víkend v bítešském muzeu

K příležitosti hodového týdne 4. - 11. září 2019 je bítešské muzeum otevřeno v sobotu 7. a neděli 8. září od 10 do 18 hodin.

Návštěvníci mohou shlédnout expozice Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska, Vlastivědnou expozici o historii města Velké Bíteše a Historii školství na Bítešsku.

Plakat-muzeum

HYNEK LUŇÁK lidová architektura na Horácku

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve na vernisáž výstavy obrazů Hynka Luňáka, kterou realizuje ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 17 hodin v malém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Výstavu uvede Mgr. Eva Tomášová. V hudebním programu vystoupí Zpěváčci z Velkobítešska.

Hynek Luňák (1926-2014) se narodil v Praze, kde navštěvoval reálné gymnázium a průmyslovou školu strojnickou. Od roku 1950 působil přes tři desetiletí jako konstruktér pletacích strojů v Třebíči. Ve své výtvarné tvorbě se zpočátku zaměřil na konstruktivistickou malbu s tematikou lodí, jeřábů a přístavů. Od 70. let upřednostňoval kresbu tužkou, pastelem a v grafice litografii. Výtvarná díla vystavená ve Velké Bíteši pocházejí z období 50. - 70. let 20. století a prezentují málo známou část jeho tvorby věnovanou lidové architektuře na Horácku a Podhorácku.

Výstava bude veřejnosti přístupná do 9. srpna v obvyklou otvírací dobu muzea od úterý do pátku 8 – 12 a 14 – 16 hodin, vyjma období 6. - 28. července. Mimo obvyklou otvírací dobu je možno výstavu shlédnout po předešlém telefonickém nebo e-mailovém objednání.

Plakat

Příroda - Člověk; Myslivost - Umění

Výstava nesoucí název Příroda – Člověk; Myslivost – Umění je realizovaná ve spolupráci příznivců myslivosti a přírody – Informačním centrem a Klubem Kultury města Velké Bíteše – Městským muzeem a bítešskou základní školou. Doba trvání výstavy je od 31. května do 7. června, vždy od osmi do 17 hodin; o víkendu 8. a 9. června je možno výstavu shlédnout po předešlém objednání.

Samotná výstava se rozprostírá v sále klubu kultury a ve výstavních prostorách bítešského muzea.

V sále klubu kultury se nacházejí ukázky paroží a autorské fotografie Jana Hlaváče, v muzeu pak vycpaniny ptáků a savců; palné a chladné zbraně, umělecko-řemeslné práce jako ukázky řezeb – gravírování nebo porcelán a keramika s mysliveckými motivy. To vše doplněno výtvarnými pracemi žáků bítešské základní školy, která k příležitosti výstavy uspořádala výtvarnou soutěž s názvem Barevná příroda, les a zvěř – z níž bylo vybráno 15 nejlepších prací v kategoriích 1.-6. a 7.-9. třída. Těmto patnácti žákům budou při příležitosti vernisáže předány ceny.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 30. května od 15 hodin, úvodním slovem doktora Oldřicha Koudelky; v 16 hodin bude následovat vyhodnocení dětské výtvarné soutěže.

Plakát-myslivost