2021

Když slunéčko zemi políbilo

Výstavu vytvořilo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč k poctě Vratislava Bělíka, významného národopisce oblasti západní a jižní Moravy. Výstava ve své celistvosti byla realizovaná v červnu t. r. na zámku v Třebíči. Následně je prezentovaná její putovní panelová část v některých vybraných místech našeho regionu.

Slavnostní zahájení plánované na čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17 hodin, je vzhledem k epidemiologické situaci ZRUŠENO.

Národopisný pracovník, pedagog, badatel a sběratel lidového umění Vratislav Bělík se narodil 20. července 1900 v Rouchovanech, kde prožil své mládí a kde započalo dlouholeté přátelství s básníkem Vítězslavem Nezvalem. Po studiích na brněnské státní reálce nastoupil učitelskou dráhu postupně na několika místech – v Moravském Krumlově, ve Znojmě, v Mohelně a ve Vladislavi. Důchodovou etapu svého života prožil v Mikulově. Zemřel 17. října 1988 v Břeclavi. Lásku k národopisu, úctu k vlasti a myšlenkám sokolského hnutí zdědil Vratislav Bělík po svých předcích, a tak byl vedle svého učitelského poslání činným na poli sokolské jednoty, ochotnického divadla a obecně kulturního dění ve všech místech, kterými za svůj život prošel. Od mládí studoval lidovou kulturu Horácka a Podhorácka v mnoha jejích aspektech. Sbíral a shromažďoval poznatky ze svých terénních výzkumů v oblasti lidové písně, nářečí, keramiky, lidových staveb, řemesel, krojů či výšivky. Oživil několik zanikajících lidových obyčejů a slavností, byl poradcem mnoha folklorních souborů. Mezi jeho celoživotní zájmy patřila tvorba kraslic, z nichž vytvořil rozsáhlou a ojedinělou sbírku. Výsledky své práce, při níž uplatnil své výrazné výtvarné nadání a krasopis, publikoval v mnoha tištěných studiích a článcích, které jsou dodnes nosnými pilíři etnografického bádání nejen na Horácku. Výstava je realizována s podporou Ministerstva kultury České republiky.

plakat vb-belik-vystava1600

Lev Krča a Stanislav Tobek

Městské muzeum ve Velké Bíteši pořádá výstavu zachycujíci práci a životní osudy architektů Lva Krči a Stanislava Tobka. Výstavu vytvořili Petr Svoboda a Vlasta Loutocká působící v Metodickém centru moderní architektury v Brně, při Národním památkovém ústavu.

Na Velkou Bíteš má vazbu především Lev Krča, bítešský rodák, který se aktivně účastnil bítešského společenského dění, působil v bítešském Sokolu a v období Protektorátu Čechy a Morava se aktivně účastnil místního odboje. Ve Velké Bíteši i dokončil sou životní pouť, kdy byl smrtelně zraněn při letecém náletu na město v květnu rou 1945.

Pracovní i osobní život Lva Krči nám přiblíží tvůrci výstavy Petr Svoboda a Vlasta Loutocká na besedě, pořádané k příležitosti výstavy, která proběhne v úterý 21. září od 17 hodin ve Velkém výstaním sále muzea.

Plakat-výstava Lev_Krča

Hodový víkend v muzeu

K příležitosti hodového týdne 8. - 15. září 2021 je bítešské muzeum otevřeno mimo tradiční otvírací dobu út – pá 8.00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 také v sobotu 11. a neděli 12. září od 10 do 18 hodin.
Návštěvníci mohou zhlédnout expozice Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska a Vlastivědnou expozici pojednávající o historii a vývoji města Velké Bíteše. Po několika letech bude o hodovém víkendu rovněž vystavena gotická Velkobítešská monstrance společně s barokním kalichem a patenou.

Plakat-hodová výstava

O bítešské pouti muzeum otevřeno

K příležitosti konání bítešské poutě ve dnech 25. - 27. června bude Městské muzeum ve Velké Bíteši mimořádně otevřené i o víkendu, a to v hodinách – v sobotu 26. června 8:30 – 13:30 hodin a v neděli 27. června 12:30 – 17:30 hodin.

Víkendoví návštěvníci mohou shlédnout mineralogickou a geologickou expozici a Vlastivědnou expozici věnovanou Velké Bíteši a jejímu okolí.

Plakát -_otvíračka_o_pouti-červen_2021