Expozice

Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska

velky-salExpozice minerálů a hornin v městském muzeu představuje ukázky typických druhů a skupin, zahrnuje většinu známých lokalit v širším okolí Velké Bíteše a předvádí ukázky z nejnovějších nálezů. Vedle přírodních vzorků jsou vystaveny i kusy v různé míře opracované.

Minerály jsou uspořádány do šesti skupin podle podmínek jejich vzniku, především podle teploty jejich krystalizace, od nejvýše temperovaných minerálů magmatických, přes výše teplotní pegmatitové stádium až ke středně a nízce teplotním minerálům křemenných a rudních žil. Z této posloupnosti se vymykají minerály přeměněných hornin.

expozicePoslední skupinu zastupují minerály vznikající při obyčejných teplotách v kůře větrání. Některé minerální skupiny jsou doplněny vzorky matečných
a hostitelských hornin. Charakteristika minerálních skupin je uvedena v příslušné vitríně, vznik minerálů je ilustrován schématem, lokality jsou přehledně vyznačeny v geologické mapě.

  • Expozici instalovali v srpnu 2003:
    Josef Hájek, Pavel Holánek a Silva Smutná
  • Vzorky muzeu věnovali sběratelé:
    Martin Císař, Josef Hájek, Pavel Holánek, František Jež, Bohumil Kafka, Lubomír Kristek, Jan Malinka, Karel Vidlák
  • Upozornění:
    Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena!