Velkobítešská městská kniha z roku 1414 - historické souvislosti vzniku, obsahu i tradice

vystava-namesti-v-promenach-casu-04Městské muzeum pořádalo k příležitosti kulatého jubilea 600. let Městské knihy Bítešské v pátek 5. září od 17 hodin přednášku s názvem „Velkobítešská městská kniha z roku 1414 - historické souvislosti vzniku, obsahu i tradice".

Účastni byli Mgr. Martin Štindl, Ph.D. vedoucí pobočky Státního Okresního archivu ve Velkém Meziříčí, Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D pracovník Historického ústavu Filozofivké fakulty Masarykovy univerzity a Jan Zduba bítešský badatel.

Přednáška proběhla ve formě „volnější" besedy, během níž si pánové vzájemně kládli otázky, na které v diskusi hledali společné odpovědi. Každý z nich reprezentoval svěřenou oblast. PhD. Martin Štindl - paralely k okolnímu regionu a raně novověká náplň a využití knihy; PhD. Tomáš Borovský - kontext ostatních středověkých knih a měst a Jan Zduba - středověký obsah knihy a lokální topografie.

Náměstí v proměnách času

Závěrem přednášky pánové uvedli návštěvníky do nově přichystané výstavy „Náměstí v proměnách času", jejíž instalace proběhla k příležitosti jubilea městské knihy a slavnostního otevření nově zrekonstruovaného náměstí. Tato panelová výstava umístěná v menším výstavním sále bítešského muzea kromě ikonografických materiálů obsahovala i originály Plných městských práv, jejich potvrzení jak Markabětem Joštem 1410, tak Marií Terezií 1747 a samozřejmě nechyběl ani originál Městské knihy Bítešské. Tyto vzácné archiválie muzeu na výstavu zapůjčila pobočka Státního Okresního archivu ve Velkém Meziříčí, kde je bítešský archivní fond uložen.

Výstava bude přístupna, s výjimkou hodového týdne 9. – 19. září až do konce letošního roku.

FOTOGALERIE