Školení

Muzejní spolek pořádá celou řadu školení pro laickou i odbornou veřejnost.