Publikační a ediční činnost

Bítešské historky a pověsti

Sepsal a sestavil: Jaromír Kotík
Ilustrace: Silva Smutná
Fotografie: Jiří Michlíček
Grafická úprava: Silva Smutná
Na titulní straně: Bítešská radnice před zbouráním v roce 1886 - kolorovaná kresba arch. Leopolda Seky
Vydalo: Městské muzeum ve Velké Bíteši v roce 1992 v Edici Vlastivěda Velkobítešska, svazek 1

Publikace má lokální zaměření a je určena zejména občanům a rodákům Velkobítešska.

Všelicos z minulosti Velké Bíteše a okolí, pamětní zápisy, události, svědectví

Sepsal a sestavil: Jaromír Kotík
Ilustrace: Silva Smutná a Josef Smutný ml.
Fotografie: Jiří Michlíček
Grafická úprava: Silva Smutná
Na titulní straně: Dům čp. 5 na náměstí - akvarel od Josefa Blitzfelda z roku 1854 ve sbírkách muzea
Vydala: Muzejní nadace Velkobítešska v roce 1994 v Edici Vlastivěda Velkobítešska, svazek 2

Publikace má lokální zaměření a je určena zejména občanům a rodákům Velkobítešska.

Velká Bíteš docela nedávno 1938-1968 dokumentárně i pamětnicky

Sepsal a sestavil: Jaromír Kotík
Ilustrace: Silva Smutná a Josef Smutný ml.
Fotografie: Iveta Mičánková
Grafická úprava: Silva Smutná
Na titulní straně: Dům čp. 6 a 7 na bítešském náměstí, olejomalba od Františka Třísky z roku 1934
Vydala: Muzejní nadace Velkobítešska v roce 1995 v Edici Vlastivěda Velkobítešska, svazek 3

Publikace má lokální zaměření a je určena zejména občanům a rodákům Velkobítešska.

400. výročí založení kostelíku Jednoty bratrské ve Velké Bíteši

Sborník příspěvků přednesených na slavnosti v Městském muzeu ve Velké Bíteši uspořádané ve dnech 22. - 23. května 1998 při příležitosti jubilea památkově chráněného objektu, v němž muzeum sídlí - 400. výročí založení kostelíku Jednoty bratrské ve Velké Bíteši

Sestavila: Silva Smutná
Ilustrace: Silva Smutná
Grafická úprava: Silva Smutná
Vydal: Muzejní spolek Velkobítešska v roce 2001 v nové řadě edice Vlastivědy Velkobítešska - 1. díl.

Vydání se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

75. výročí založení Městského muzea ve Velké Bíteši

Sborník příspěvků přednesených na slavnosti 75. výročí založení Městského muzea ve Velké Bíteši uspořádané v den jubilea ve středu 16. srpna 2000.

Sestavila: Silva Smutná
Průvodní slovo: Silva Smutná
Ilustrace: Silva Smutná
Fotografie: Silva Smutná, Eva Maria Schmidt, Petr Zahrádka, Pavel Hájek, Pavel Holánek, Ctibor Veleba
Grafická úprava: Silva Smutná
Vydal: Muzejní spolek Velkobítešska v roce 2001 v nové řadě edice Vlastivědy Velkobítešska - 2. díl.

Vydání se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.