Škola lidového tance

Ve dnech 4. až 5. října 2003 uskutečnilo městské muzeum a jeho spolek za podpory zdejšího klubu kultury seminář zaměřený na výuku lidových tanců našeho regionu. Nácvik probíhal v místním kulturním domě pod lektorským vedením ing. Evy Bačovské. Veřejnost o tuto akci projevila veliký zájem, zúčastnilo se 107 lidí různých věkových kategorií, z toho 57 dětí do patnácti let. Samozřejmě nejpočetněji byli zastoupeni domácí, zbývající část tvořili zájemci z okolních obcí, v nichž se udržují tradiční regionální lidové tance. Pozvání přijali sousedé z Křoví, z nedalekých Kralic a Březníka. Přijela rovněž skupina mládeže z Náměště nad Oslavou.

Celé sobotní dopoledne bylo věnované dětem. Mimo mládež a vedoucí jednotlivých skupin byli přítomni také někteří rodiče, kteří se zájmem sledovali, jak si jejich ratolesti vedou. Odpolední část semináře a celá neděle byla určena starší mládeži a dospělým. Zapojila se však i skupina školáků ve věku jedenáct let a výše. Téma? Podhorácké a horácké tance.

Teoretická část semináře byla dále rozvedena na besedě v městském muzeu, která se konala v sobotu večer. Věříme, že si účastníci ze semináře odnesli poznatky, které si v tanci osvojí a budou jim k užitku. Podle velkého zájmu veřejnosti lze soudit, že národopis má širokou podporu. Také bylo možno vypozorovat, že u nás vyrůstá mladá generace příznivců horáckého a podhoráckého folkloru, mezi níž jsou mnozí nadáni přirozeným darem tanečního lidového projevu. Lektorce ing. Evě Bačovské patří velký dík za námahu a projevenou trpělivost a také hold za velký pedagogický výkon, poněvadž na „place" měla po celou dobu neobvykle velký počet posluchačů.