Stála expozice Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska

Zájem o neživou přírodu Velkobítešska, to jest o nerosty, horniny a geologické jevy, přivedl do městského muzea sběratele Františka Ježe a Jana Malinku, učitele přírodopisu Mgr. Pavla Holánka se svými žáky a geologa RNDr. Josefa Hájka, CSc. Všichni se dlouhodobě věnují sbírání nerostů, hornin, studiu geologických poměrů a vývoje Velkobítešska. Výsledky geologického bádání jsou postupně zveřejňovány formou článků ve Zpravodaji města Velké Bíteše a na besedách. Souborně byly předneseny v roce 2000 na semináři k 75. výročí založení Městského muzea ve Velké Bíteši a následně publikovány ve sborníku tohoto semináře.

Ukázky minerálů, hornin a geologických jevů byly opakovaně předváděny v městském muzeu na příležitostných výstavkách. Později byla instalována trvalá expozice přírodnin zdejšího mikroregionu ve vstupní místnosti muzea. Ve čtyřech vitrínách si návštěvník může prohlédnout ukázky typických minerálů a vzorky matečných a hostitelských hornin. V popisech a schématech se seznámí s charakteristikou minerálních skupin, se vznikem nerostů a na geologické mapě může vyhledat příslušnou lokalitu. Nejnovější mineralogické nálezy a přírůstky sbírky jsou pravidelně vystavovány v čase tradičních bítešských hodů v první polovině měsíce září.