Starý hřbitov

Úprava starého hřbitova

V rámci muzejního spolku byl v říjnu roku 1998 založen (z podnětu manželů Jarmily a Josefa Hájkových, po tragickém úmrtí jejich syna MUDr. Pavla Hájka) Fond na pietní úpravu starého hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele. Záměry směřující k úpravě místa posledního odpočinku občanů města Velké Bíteše a přifařených obcí se budou realizovat dle studie úpravy, kterou vypracoval
ing. Zdenek Sendler, architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Hřbitov přiléhá ze západní strany ke kamenné hradbě kostela sv. Jana Křtitele. K pohřbívání občanů Velké Bíteše a přifařených obcí sloužil v létech 1771 - 1979. Hřbitov má oválný půdorys, ve směru sever - jih měří 90 m, ve směru východ-západ 40 m, plochu má přibližně 3.600 m2. Na něm 550 hrobů, z toho bylo 200 zrušených, o převážnou část hrobů se občané v různé míře starají. Vedení města potvrdilo v roce 1999, že starý hřbitov zůstane zachován a bude dále sloužit svému účelu. Pochovávání do země už není přípustné, ale je možno zřizovat urnové náhrobky a ukládat urny na rodinné hroby. V rozpočtu města je každoročně vyčleněna částka na technické úpravy hřbitova a údržbu zeleně.