Krojové šátky

  • 19. června 2003, Městské muzeum ve Velké Bíteši

V podvečerním čase ve čtvrtek dne 19. června 2003se v sále Městského muzea ve Velké Bíteši uskutečnila zajímavá beseda s názvem „Krojové šátky". Dr. Libuše Dittrichová představila sváteční bavlněné tištěné šátky větších rozměrů, které se po polovině 19. století staly součástí mnoha moravských a českých krojů. Mívaly převážně červený, ale uprostřed i tmavohnědý až černý podklad, s květinovým drobným vzorem a bohatou borduru z květů dokola.

Původně se k nám dostávaly z nejzápadnější části monarchie. Tiskly se v manufakturách v oblasti Vorarlbergu. Ze skladu ve Vídni je šířili obchodníci a byly ke koupi v četných variantách také na jarmarcích. Dodnes mají své pevné místo v rejstříku lidových krojů. Liší se velikostí, designem i způsobem ustrojení. Jinak bývá šátek uvázaný např. na Hané nebo na Slovácku a jinak se váže na Vysočině. Často se dokonce způsoby úvazů liší vesnice od vesnice. Součástí besedy, kterou pozorně sledovalo několik desítek návštěvníků, byl výklad o historii a postupu výroby těchto šátků, přehled rozčlenění podle dekoru, nástin různých způsobů úvazu a také názorná ukázka vázání. Na závěr si některé účastnice uvázání šátků vyzkoušely.