Setkání na Podhorácku

Folklorní festival „Setkání na Podhorácku" byl založený ve Velké Bíteši v roce 2003 a v průběhu let si získal široký okruh příznivců. Nemalou měrou k tomu přispívá atmosféra prostředí – probíhá v týdnu tradičních bítešských hodů. Pozvání k účasti přijímají soubory z Podhorácka a Horácka i sousedé z Brněnska a Drahanska. Záměrem je, aby v pestré a současně kulturně blízké skladbě programu byl dáván prostor nejen městským folklorním souborům, ale rovněž vesnickým skupinám.

Pořadatelé festivalu se snaží podpořit zájem obyvatel venkova o svoji vlastní, mnohdy již zapomenutou, hudební a taneční lidovou kulturu s cílem rozvíjet tradiční hodnoty ve společenském životě obcí. Festival se obvykle koná v sobotu před druhou nedělí v měsíci září, a to pod hodovou májou na hlavním náměstí.

Program probíhá v odpoledních hodinách. Večer je volná zábava „U muzik" jak pro účastníky festivalu, tak pro ostatní veřejnost. Na realizaci festivalu se různou formou podílí několik subjektů. Hlavním pořadatelem je Informační centrum a klub kultury města Velké Bíteše. Programovou část má na starost Muzejní spolek Velkobítešska. Od roku 2007 probíhá spolupráce s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč. Akce bývá finančně podpořena Krajem Vysočina.