Současnost souboru

Od počátku 21. století se na Velkobítešsku projevuje zvýšený zájem o tradiční lidovou kulturu - především o hudbu, tanec, slovesnost, zvyky a kroje. Název Národopisný soubor Bítešan zastřešil několik nově utvořených, volně sdružených věkových skupin obyvatel.

K původnímu dětskému souboru se postupně přiřadily další dvě dětské skupiny, mládež a dospělí, ženský pěvecký sbor a instrumentální muzika. Zázemí souboru poskytuje Muzejní spolek Velkobítešska, jehož členové jednotlivé skupiny metodicky vedou. Také v obou městských mateřských školách jsou folklorní kroužky. Sluníčko bylo založeno v roce 2001, Bítešánek již v roce 1986. Potěšující je zjištění, že někteří dřívější „Bítešánci" se po letech objevují v dospělé skupině souboru. Celkem se lidové hudbě, zpěvu a tanci blíže věnuje kolem 140 lidí ve městě.

Mimo samostatná vystoupení jednotlivých skupin při různých kulturně společenských příležitostech ve městě a okolí se během roku koná několik společných větších akcí a slavností. Na sklonku školního roku je to přehlídka místních dětských folklorních skupin "Mladé Bítešsko". Do programu folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku" probíhajícím na náměstí v čase tradičních bítešských hodů a stejně tak do celoodpoledního scénického pořadu „Na bítešském jarmarku" v kulturním domě na konci listopadu přispívá Bítešan tématicky zaměřenými pásmy.

K těm výpravnějším se řadí pásma: "Na Bytešskym jarmarko" (2002) „V Beteši verbujó" (2003), „Dobře vypálené" (2004), "Vítéte, sósedé" (2005), "O velkém zvonu" (2006), "Pod modró fánó" (2006), "Všici hospodáři... dožínky" (2007) "Jeho císařsko-královské apoštolské Veličenstvo" (2008), "Juž nastaly nám hody" (2009), "Jak fořt Schwejda skolil posledního vlka" (2009), "Och, ty ptáčku, jeřabáčku" (2011), "Hréte, mozikanti, vesele" (2012), "Juž sluničko vychází... dožínky" (2013), "V heřmanovskym kosteličko" (2014), "Rozkázali na vojnu" (2014).

V roce 2003 bítešské dívky obnovily starobylý letniční zvyk "královničky", kdysi na Podhorácku rozšířený. Revitalizace tohoto obřadního obyčeje formou obchůzky po vsi koledního rázu, získala velkou pozornost veřejnosti. V malebné osadě Jestřabí nedaleko města se obchůzka konala po sedm let. Od roku 2011 dívky obchůzku provádějí v obci Březské (asi 6 km od města). Za zpěvu králenských písní procházející vsí, zastavují se u jednotlivých usedlostí, předávají hospodářům a hospodyním požehnané zelené ratolesti s příslibem dobré úrody. Na několika místech provedou obřadní tance... je to vskutku sváteční obyčejová událost pro místní i hosty z okolí.