Královničky

Od roku 2003 se bítešské dívky vydávají na letnicové obchůzky královniček. Tento prastarý jarní obyčej spojený s vítáním jara, uctíváním slunce, omládlé přírody a vody býval kdysi na Velkobítešsku rozšířený. Skupina dívek chodívala po vsi dům od domu nebo od jednoho konce k druhému a na několika místech prováděla obřadní tance a zpěvy. Dívky tančívaly nejen ve vlastní obci, ale rovněž všude v okolí, kam je pozvali.

Králenské obřady se na Podhorácku udržovaly ještě v 19. století - později je bylo možno spatřit již jen ve scénickém provedení. Královničky v Jestřabí - osadě zasazené v malebném údolí nedaleko města - se konaly po sedm roků. V roce 2011 byl obyčej oživen v Březském u Velké Bíteše a provádí se každoročně o svatodušní neděli. Začátek bývá v 15 hodin.

Průvod dívek vychází od hasičky na kraji obce, obřadní tance se zpěvy králky provádějí u kaple a na palouku uprostřed návsi. Obchůzka má kolední ráz. Po návštěvě všech usedlostí průvod přichází na výletiště – taneční parket, kde jsou nejstarší královničky zaváděny do kola mezi dospělou mládež.