Moravské šibenice

Městské muzeum ve Velké Bíteši pro vás na středu 10. dubna připravilo přednášku o výzkumu míst, kde stávala popraviště moravských měst. O závěry několikaleté práce se podělí prof. PhDr. Josef Unger, CSc., jeho kolegové přiblíží radosti i úskalí samotného výzkumu.

Kolektivně koncipovaná přednáška seznámí účastníky s právními aspekty hrdelního práva. Šibenice jako výraz důležitého práva měly různou podobu. Tým pracovníků a spolupracovníků Masarykovy univerzity pracuje na soupisu míst kde šibenice stávaly. Šibenice u Velké Bíteše, Tišnova, Slavkova, Ivančic, Šatova a další byly archeologicky zkoumány a při té příležitosti získány poznatky o podobě šibenic, jejich datování a popravených jedincích. Přednáška bude doplněna obrazovou prezentací.

Profesor Unger je český archeolog, sociokulturní antropolog a kastelolog, emeritní profesor Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na život a sídla moravské šlechty, sakrální architekturu a pohřební ritus v období vrcholného a pozdního středověku.

Přednáška se uskuteční ve středu 10. dubna od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Plakát -_přednáška_šibenice