2019

O vánocích dlouhé noci...

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve na přednášku spojenou s besedou orientovanou na vánoční téma. Pod vedením Silvy Smutné, etnoložky z Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, které má detašované pracoviště také v prostorách bítešského muzea, se seznámíme s vánočními obyčeji dříve a nyní, kdy slovní výklad bude doplněn obrazovými a zvukovými ukázkami.

Přednáška proběhne v úterý 10. prosince od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

pozvanka 20191210

Oslavy dne vzniku samostatného Československa

V rámci programu Oslav dne vzniku samostatného Československa zve Městské Muzeum ve Velké Bíteši na přednášku Mgr. Jiřího Justa, Th.D., PhDr. Vladimíra Urbánka, Ph.D. a Prof. PhDr. Mgr. Tomáše Knoze, PhD. na téma Jednota bratrská a její představitelé Jan Amos Komenský a Karel st. ze Žerotína.

Program přednášky bude rozdělen do tří příspěvků, které tématicky tvoří jeden blok. Přednášejícími budou:

1. Mgr. Jiří Just, Th.D. (Praha, Historický ústav AV ČR, v.v.i.):
Jednota bratrská jako fenomén českých náboženských dějin

2. Ph.Dr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Praha Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.):
Jan Amos Komenský a jeho role v českých dějinách

3.Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Brno, Historický ústav FF MU):
Žerotín a Komenský - mecenáš a učenec

Přednáška, která se uskuteční v pátek 25. října od 16 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5, je součástí slavnostního otevření zrekonstruované bítešské základní školy, které proběhne v sobotu 26. října v 15 hodin před novým hlavním stupem do budovy. Slavnostní den vyvrcholí programem v Kulturním domě, který začíná v 17 hodin proslovem Starosty města Velké Bíteše, ředitele bítešského muzea, zdravicemi a příspěvky hostů, následované předáním ocenění za zásluhy a přínos o rozvoj Města Velká Bíteš. Od 18 hodin se mohou účastníci slavnostního večera těšit na koncert operních pěvců Jakuba Pustiny a Gabriely Beňačkové. Program v kulturním domě bude doplněný výstavou fotografií účastníků letošní soutěže Velká Bíteš v zrcadle a samozřejmě nebude chybět ani občerstvení pro hosty slavnostního večera.

Plakát-oslavy škola_2019

Z Českého Krumlova na Lipno

Městské muzeum společně s Městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora Drahoňovského, která proběhne v úterý 29. října od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním fotografií nás poutavým vyprávěním provede zajímavými i krásnými místy podél Vltavy mezi Českým Krumlovem a přehradní nádrží Lipno. Tento region je mimořádně hodnotný především z krajinářského hlediska, proto se kromě nádherných vltavských údolí pokocháme například rozsáhlou, pověstmi opředenou kamennou sutí zvanou Čertova stěna, vodopády svatého Wolfganga u Vyššího Brodu i malebně zvlněnou šumavskou krajinou. Ze středověkých pamětihodností navštívíme mimo jiné slavný hrad Rožmberk, klášter ve Vyšším Brodě i monumentální pozdně gotický kostel v Zátoni. V odlehlém městečku Rožmitále na Šumavě zavzpomínáme na jeho zašlou slávu i význam v rámci středověké dálkové stezky spojující Čechy s Rakouskem. U Vyššího Brodu si prohlédneme dochované pozůstatky nejstarší hydroelektrárny u nás, které navzdory své výjimečnosti a jedinečnosti zůstávají značně opomíjenou pozoruhodností regionu. V závěru besedy se zastavíme v oblasti údolní nádrže Lipno, kde poznáme i v Čechách nejvýše položený chovný rybník Olšinu. Během promítání se rovněž blíže seznámíme s historií i současností regionu.

Plakát-Drahoňovský-Lipno

Historická literatura vážně i nevážně

Městské muzeum ve Spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši zvou na rozpravu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, která se uskuteční ve čtvrtek 3. října od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o one-man-show, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. Není to ovšem pohled obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až s děsivou pravidelností. I tom bude řeč.

Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně postaven na reálných faktech. Jak říká autor historických románů: „Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom se měli inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto světa, protože národ, který zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost."

Plakát-Vondruška-final-pro web

Kanbodža, Laos a Thajsko

Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů, a již několik let s manželkou pravidelně navštěvují Velku Bíteš, aby se o své zážitky podělili s místními občany. Letošní podzimní přednášku manželů Márových si městské muzeum a městská knihovna pro zájemce připravili na úterý 24. září od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Cestovatelé Alena a Jirka Márovi putovali 40 dní po Indočíně. V pestré projekci vám představí nádherné barevné chrámy, exotickou přírodu i život obyčejných lidí. Dozvíte se, jaké má člověk pocity při jízdě na slonovi nebo když vám na hlavu skočí opice. Překvapí vás unikátní tržiště na kolejích nebo vodních kanálech. Zjistíte, co všechno se dá vyrobit z krokodýla, jak chutnají pečení pavouci nebo k čemu slouží pálenka z jedovatého hada. Poznáte život dlouhokrkých žen a překvapí vás povinnost mužů zaplatit rodičům za budoucí manželku. Při líčení historek z putování Indočínou se poučíte i pobavíte.

Plakát-Márovi-Laos

Írán - pohled do zákulisí

Jak se žije v Íránu. Je Írán ďábelskou zemí? Neobvyklý a humornou formou podávaný pohled do zákulisí země větší než celá střední Evropa nabízí autor dvou knih o současném Íránu. Pohled na všední život 70milionové, prudce se rozvíjející země. Jak se baví mladí a starší? Co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak muži? A jaký mají v Íránu vztah k dětem? Jak by se měl a naopak neměl chovat návštěvník z ciziny? Máme se v Íránu bát? Nejen na tyto otázky nám přijde odpovědět RNDr. Jiří Sladký prostřednictvím besedy, která proběhne v pondělí 1. dubna od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

RNDr. Jiří Sladký žije v Hodoníně, absolvoval geografii na Masarykově universitě v Brně. Cestovatelský duch ho vedl k důvěrnému poznání prostředí nejbližšího Orientu počínaje Balkánem přes Malou Asii a Zakavkazsko až po Írán. Od roku 1996 organizoval do Íránu čtrnáct výprav, obvykle do míst odlehlých a málo navštěvovaných. Hodně toho o Íránu napsal, pronesl na přednáškách, v rozhlasu či televizi. Z cest po Íránu vznikly zatím dvě cestopisné knihy, tematicky značně odlišné. Zatímco v první z nich, Írán plný mučedníků (Mladá fronta 2006), se autor věnuje té části zákulisí země, v níž se život řídí náboženskou tradicí a islámským právem, druhý titul Terijak znamená persky opium (Votobia 2006) přibližuje problematické postavení drog v perské historii a současnosti. Rozpracována je třetí kniha věnovaná poušti.

Plakat-Sladký -_Irán

Kanada a USA

Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů, a již několik let s manželkou pravidelně navštěvují Velku Bíteš, aby se o své zážitky podělili s místními občany. Letošní jarní přednášku manželů Márových si městské muzeum a městská knihovna pro zájemce připravili na úterý 26. března od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Cestovatelé Alena a Jirka Márovi podnikli cestu napříč Kanadou z východu až na západní pobřeží. Poznali významná města a procházeli se překrásnou přírodou. Cestu jim zkřížil los, medvěd či bizon. Na cestě se koupali i koulovali a zažili celou řadu veselých i dramatických historek.

Zpět do Montrealu jeli pro změnu přes USA a navštívili další unikátní místa. Za všechny jmenujme Mount Rushmore, Niagarské vodopády nebo New York, který jim vehnal i slzy do očí. Zveme vás na přátelské posezení plné dobrodružných i humorných zážitků.

Plakat-Marovi-Kanada a_USA