Geopolitická situace na Blízkém východě

V přednášce, konané v pondělí 12. února od 17 hodin, nás PhDr. Stanislav Balík seznámí s Geopolitickou situací na Blízkém východě.

Prvopočátky konfliktu se datují ke konci 19. století, kdy docházelo k prvnímu židovskému osidlování Země izraelské neboli Palestiny. To vedlo k arabským nepokojům. Po první světové válce se rozpadla Osmanská říše a z území současného Izraele, Palestiny a Jordánska byl vytvořen protektorát Britský mandát Palestina pod správou Spojeného království. Arabům i Židům bylo umožněno se částečně podílet na Mandátu. Britové však zavedli kvóty pro židovské imigranty, které vyvrcholily přijetím tzv. Bílé knihy. To vyvolalo odpor a vedlo k útokům podzemních židovských organizací na britské cíle. Britové už si se vzniklou situací nevěděli rady a tak ji dali k vyřešení OSN. Ta vytvořila speciální komisi, která připravila plán na rozdělení Palestiny. Židé, pro ně z hlediska území, nevýhodný plán přijali, zatímco zástupci arabských států, zvaných Liga arabských států, odmítli. Izrael na základě plánu OSN vyhlásil dne 14. května roku 1948 svou nezávislost. Druhý den armády pěti arabských států zahájily útok na nově vzniklý stát. Rozpoutaly tak více než rok trvající válku za nezávislost. Poté bylo vyhlášeno příměří a dočasné hranice, tzv. Zelená linie.

Přednášející se zaměří na všechny významné války mezi Izraelem a jeho sousedy v letech 1956, 1967, 1973, 1982, 2006 a pozornost bude věnována zejména konfliktu, který začal 7. října 2023 mezi Hamásem a Izraelem.

Důležité jsou geopolitické souvislosti války a možné zapojení dalších zemí do konfliktu, který má potenciál způsobit chaos na celém Blízkém východě. PhDr. Balík, v.v. mjr. - lektor a poradce, který se zabývá bezpečnostní politikou, historií a vojenstvím, se pokusí návštěvníkům zodpovědět často kladené otázky.

Plakat-Dr. Balík-Blízký_východ