Peru ok(n)em přírodovědeckým

peru-01Název Peru znamená v kečuánštině dostatek, protože ještě před necelými pěti stoletími představovalo území Peru centrum bohaté a slavné říše Inků, o jejíž zánik se přičinili španělští dobyvatelé.

Peru je třetí největší stát jihoamerického kontinentu. Je rozděleno na tři severojižní oblasti. Na západě je poušť Sechura. Dále na jih je pobřeží převážně skalnaté se souvislým pásem hor. Z peruánských And protéká pouští asi padesát řek. Andy se zvedají směrem do vnitrozemí až do výšky přes 5000 metrů. Nevyšší horou je Huascarán (6768 metrů nad mořem).

Hlavní dvě horská pásma Kordiller, které mají dosud činné sopky a seismickou aktivitu, jsou rozdělena vysoko položenou náhorní planinou, na níž je jezero Titicaca o rozloze 6900 km2. Poloha v nadmořské výšce 3812 metrů z něj dělá nejvýše položenou vodní nádrž s pravidelnou lodní dopravou na světě.

Na východní straně And se vrcholky pozvolna svažují do Amazonské nížiny, která zabírá 62 % území státu. Peru má zhruba dvakrát více obyvatel jak Česká republika, avšak hustota obyvatelstva (počet obyvatel na 1 km2) je nízká, kdy většina populace žije na úzkém pruhu země při pobřeží Tichého oceánu.

Pásmo And dělí zemi do několika klimatických oblastí. Země leží v tropickém pásu, ale její charakter se mění od pobřežních pouští, přes zasněžené šestitisícové vrcholky And až po pralesy Amazonie.

Ve čtvrtek 9. května navštívil Městské muzeum ve Velké Bíteši Jan Korba, který se s námi podělil o zážitky z návštěvy této země. Mimo obecných poznatků a informací o Peru nás seznámil s místní faunou, s orientací především na bezobratlé a charakterizoval místa, které reálně navštívil. Zmínil se také o běžném životě Peruánců, např. o jejich každodenním životě nebo stravovacích návycích.

Přednáška, doprovozená obrazovým materiálem, začala od 18 hodin ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.

FOTOGALERIE