Hledáme své předky

Městské muzeum ve Velké Bíteši pořádalo besedu „Hledáme své předky" konanou v úterý 7. června 2011 od 17 hodin ve velkém výstavním sále muzea, na Masarykově nám. 5.

Beseda byla zaměřena na pomoc začínajícím zájemcům o své předky formou rodopisu a kronik. Přítomní byli seznámeni s metodikou jak a kde vyhledávat prameny, informace a dokumenty o svých předcích a jak je zpracovávat. Dále se seznámili se starými českými a německými písmy (abecedami), středověkými mírami, váhami, středověkými a nedávnými cenami. Na pořadu bylo také používání tiskopisů, vybraných slovíček v překladu do němčiny a latiny a celostátní přehled státních archivů v České republice.

Přítomní si mohli zakoupit publikaci, ve které jsou uvedeny všechny údaje a spousta jiných zajímavostí. Besedou nás povedl autor této knihy Vladimír Makovský, člen Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí.