Masopustní obyčeje na Podhorácku

V návaznosti na již proběhlou besedu v Domově důchodců ve Velké Bíteši se v pondělí dne 6. dubna 2009 v 17.30 hodin uskutečnila v prostorách Městského muzea ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí čp. 5 beseda stejná, a to na téma Masopustní obyčeje na Podhorácku, tentokrát určená pro širší veřejnost.

Beseda proběhla za účasti etnografky Silvy Smutné a Mgr. Evy Tomášové z Pracoviště tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč. Mluvené slovo doprovodil obrazový a filmový materiál pořízený při výzkumu obyčejových tradic v našem regionu v letech 2007 až 2009.