2023

Mladé Bítešsko

Přehlídka folklorních skupin z Velké Bíteše a okolí.

Vystoupí soubory Bítešánek, Sluníčko, Vlkováček a Národopisný soubor Bítešan: Maláčci, skupina dědí, přípravka, mládež a Zpěváčci včetně instrumentální muziky.

Folklorní pořad přeběhne v neděli 18. června v 15 hodin na pódiu umístěném na Masarykově náměstí.

Plakát Ml._Bítešsko-pro_web

Noc kostelů

Farnost Velká Bíteš zve na Noc kostelů v chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, která se uskuteční v pátek 2. června 2023.

Program začíná v 16:30 hodin aktivitami pro děti, v 18 hodin bude soužena mše svatá, od 18: 45 hodin poběží večerní pásmo.

Můžete si vychutnat výstavu fotografií v kostelní věži, zaposlouchat se do krásné hudby, nechat se provést kostelem s výkladem o historii tohoto svatostánku či po kostelní a hradební věži. Dále si můžete vyslechnout přednášku Libora Kotačky – držitele ocenění Česká hlava, shlédnout poutavé videodokumenty či se nechat unést baletním uměním. Malé občerstvení bude rovněž k dispozici.

Více o programu: www.nockostelu.cz/kostel/1019

Noc kostelů_plakat-pro_web

Zájezd do Prahy

Městské muzeum ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury pořádá ve středu 7. června jednodenní poznávací zájezd do Prahy s prohlídkou Národního památníku na Vítkově a Armádního muzea Žižkov s neopakovatelnými výhledy na hlavní město z míst slavné bitvy husitských válek. Program zájezdu se uskuteční pod vedením PhDr. Jaroslava Sojky, Ph.D., historika umění.

Program:
7:30 Odjezd z Velké Bíteše
10:30 Příjezd do Prahy
11:00 – 13:00 Památník na Vítkově
13:00 – 14:00 Pauza
14.00 – 17:00 VHU – Armádní muzeum Žižkov
17:30 – 17:45 Odjezd z Prahy


Rezervace na tel.: 607 007 620, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Cena zájezdu: dospělý 560,- Kč, senioři 65+ 520,- Kč

Národní památník na Vítkově
Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla postavena v letech 1929-1933 na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky. Hlavním účelem mělo být uctění památky československých legionářů a československého odboje v období první světové války.
Rozšířen byl v letech 1946-1949. Mezi lety 1954-1962 bylo v památníku umístěno mauzoleum Klementa Gottwalda. V nově rekonstruovaném památníku se nacházejí uložené ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova a z dukelské operace, a také stálá expozice Křižovatky české a československé státnosti, která zachycuje historické okamžiky od vzniku Československa v roce 1918, dále podepsání mnichovské dohody v roce 1938 a období Protektorátu Čechy a Morava, komunistický převrat roku 1948, invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a následnou federalizace Československa, pád komunismu stejně jako zánik Československa roku 1992. K dispozici je také vyhlídka na střeše hlavní budovy. Památníku dominuje monumentální jezdecká socha Jana Žižky a návštěvníci si mohou odpočinout v tamější kavárně s panoramatickou vyhlídkou na Prahu.


Armádní muzeum Žižkov
Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku osvobození. Muzeum Památníku osvobození bylo pro veřejnost otevřeno v roce 1932, v letech 2018-2022 prošel celý komplex budov generální rekonstrukcí, při které byly také vytvořeny zcela nové expozice. Ty mapují v sedmi samostatných částech vojenské dějiny českého území od počátků až po dnešek, značný prostor je také věnován české státnosti. Výstavní plocha expozic zabírá na 5 000 metrů čtverečních ve čtyřech patrech, vystaveno je přes sedm tisíc exponátů v téměř třech stovkách vitrín. Mnohé exponáty patří k naprostým historickým unikátům. Nedílnou součástí expozic muzea je také početná řada audiovizuálních prostředků. Armádní muzeum Žižkov se řadí k nejmodernějším i nejvyspělejším muzejním institucím svého druhu v Evropě, návštěvníkům nabízí komplexní vědomostní, informační i emocionální zážitek. Součástí muzea je také unikátní Café Kupka nacházející se v nejvyšším patře jedné z budov; z kavárny a její venkovní terasy je výhled na velkou část historického centra Prahy a Pražský hrad.

Plakát-zájezd Praha_-_VHU_a_Památník

Královničky v Březském

Svatodušní obchůzka dívek po vsi se konala v neděli 28. května. Průvod vycházel ve 14 hodin od kulturního domu. Obřadní zpěvy a tance proběhly u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce asi v 15:30 hodin dospělá mládež zavedla nejstarší dívky z královniček do tanečního kola v parku pod lipami.

Žehnání ratolestí proběhlo v pátek 26. května 2023 v 18 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Plakat Kralovničky-pro_web

Kameny zmizelých

V pondělí 8. května byly zasazeny před dům čp. 86 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši tzv. Kameny zmizelých.
Kameny zmizelých připomínají osudy lidí, kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě. Ve velké většině případů se jednalo o osoby  židovského původu. Kameny zmizelých se zpravidla nacházejí před posledním místem pobytu obětí.


Velké Bíteši žila před druhou světovou válkou jedna židovská rodina – rodina Fuchsova, která v roce 1911 zakoupila dům čp. 86 na Masarykově náměstí. Zde provozovali výčep lihovin, rozvoz piva a dále hostinec „U Fuchsů". Fuchsovi byli podle zachovaných výpovědí pamětníků velmi  hodní lidé.
Žofie Fuchsová se  narodila  14. 9 1868. V období pře 2. světovou válkou byla již  vdovou a její tři dospělé děti se o ni staraly.
Kateřina Fuchsová byla nejstarší ze sourozenců,  starala se o domácnost. Narodila se 26. 8. 1895.


Rudolfa nebo také Rudolfína či Rézi Fuchsová se narodila 23. 5. 1898. Byla  nemocná, těžce se pohybovala a velmi často byla odkázána na lůžko.
Nejmladší byl Karel Fuchs se narodil 6. 2. 1901. Karel se staral o hospodářství. Vedle hostince provozoval  i stáčírnu starobrněnského piva.  Pivo rozvážel do hostinců v Bíteši a do okolních vesnic.


Matka z dcerami byla 18. 5. 1942 deportována transportem z Třebíče do Terezína. Syn Karel byl deportován pravděpodobně jiným dodnes neznámým transportem, údajně přímo do Osvětimi. Záznamy a paměti o jejich dalším osudu se různí. Každopádně faktem zůstává, že se do Velké Bíteše z koncentračních táborů již nikdy nevrátili.

Plakat Kameny_zmizelych-pro_web
Pietní akt položení Kamenů zmizelých se uskutečnil v pondělí 8. května v 16 hodin, před domem čp. 86 na Masarykově náměstí. Promluvil čestný host JUDr. Jáchym Kanárek, předseda brněnské židovské obce, zástupce Města Velké Bíteše starostka Ing. Markéta Lavická, dále pak svou řeč pronesli zástupci bítešské základní školy a Sboru dobrovolných hasičů města Velké Bíteše. Přítomni byli také zástupci České obce Sokolské – TJ Sokol Velká Bíteš a Červeného kříže.
Při příležitosti dne konce 2. světové války pronesl Otec Bohumil Poláček z bítešské římsko-katolické farnosti modlitbu za oběti všech válek a závěrem tohoto pietního odpoledne proběhlo položení věnce k pomníku TGM navráceného před budovu bítešské radnice v roce 1991.