Královničky v Březské

Svatodušní obchůzka dívek po vsi se koná v neděli 20. května. Průvod vychází ve 14 hodin od hasičky v Březské, obřadní zpěvy a tance proběhnou u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce asi v 15:30 hodin dospělá mládež zavádí nejstarší dívky z královniček do tanečního kola v parku pod lipami – hraje cimbálová muzika Majerán. Při nepříznivém počasí se posezení u muziky koná v kulturním domě. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.

Žehnání ratolestí proběhne v pátek 18. května v 18 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Královničky-pozvánka