Komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křtitele

O hodovém víkendu 13. a 14. září 2014 proběhla komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křtitele. Sraz zájemců o prohlídku byl vždy ve 12: 30 hodin před vstupem do areálu kostela, u hradební věže.

Návštěvníci byli seznámeni s historií města a s výkladem o historii stavby kostela a hradebního opevnění. Měli možnost zhlédnout nejen kostelní loď a presbytář, ale také nahlédnout do sakristie a na kostelní i hradební věž.