Bítešské muzeum a kostel budou otevřeny i o víkendech

Muzeum bylo v letošní sezóně od 23. července do 11. září 2011 otevřeno každou sobotu od 9 do 13 a od 14 do 17 hodin. Nabízela se tudíž možnost návštěv zájezdů, organizovaných turistických výprav i jednotlivců, kteří právě o sobotách naše město navštěvují a můžou návštěvou muzea například obohatit turistický výlet po nově vzniklé naučné stezce.

Navíc bylo muzeum jednou za měsíc nově otevřeno i poslední neděli v měsíci, a to od 9 do 13 a od 14 do 16 hodin. Od srpna byly víkendové prohlídky zároveň příležitostí pro návštěvu nejkrásnější bítešské památky, kostela sv. Jana Křtitele, která byla pro zájemce doplněna výkladem o historii stavby samotné i jejího opevnění, které navazovalo na městské hradby.