Program muzea o hodovém týdnu

O hodovém víkendu bylo muzeum kromě sobotního dne otevřené i v neděli od 9 do 17 hodin. Pro návštěvníky jsme měli připravenou Expozici „Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska", která je umístěna ve vstupní síni.

V hlavním sále „Vlastivědná expozice Velkobítešska", která provedla návštěvníka historií města od prvních zmínek přes Velkou Bíteš městem a hrdelní soud s ním spjatý až po jednotlivá řemesla ve Velké Bíteši provozovaná.

Mezi mnohými se zmíním o ukázkách archeologických nálezů na území města, dále se návštěvníci mohli seznámit s hrdelním soudem, který byl v Bíteši na rozkvětu v 16. a 17. století. Dozvěděli se například co stála poprava dvou osob v 17. století nebo zhlédli fotografie mučících nástrojů, které byly v té době používány při výsleších nejen obviněných, ale v některých případech i svědků.

Vlastivědná expozice byla rovněž obohacena o výstavku „Velká Bíteš na fotografiích". Zde bylo možno shlédnout ulice Velké Bíteše na starých fotografiích a pohlednicích, kdy některé jsou datovány až ke sklonku 19. století.

O hodovém víkendu byla mimořádně vystavena bítešská monstrance. Tento klenot je nejen nejstarší moravskou dochovanou monstrancí, ale náleží k nejstarším dochovaným procesním monstrancím v zemích Koruny české. Právem patřila k nejobdivovanějším exponátům výstav ve Vídni (1873), Brně a Římě (2000).

O sobotě i v hodovou neděli proběhly prohlídky kostela sv. Jana Křtitele. Návštěvníci byli seznámeni s historií města a s výkladem o historii stavby kostela a hradebního opevnění. Měli možnost zhlédnout nejen kostelní loď a presbytář, ale také nahlédnout do sakristie a na kostelní i hradební věž. Sraz zájemců o prohlídku byl v sobotu i v neděli ve 13 hodin u vstupní věže do areálu kostela.