Když slunéčko zemi políbilo

23. listopad 2021 08:00 - 25. únor 2022 16:00

Městské muzeum ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš

Když slunéčko zemi políbilo

Výstavu vytvořilo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč k poctě Vratislava Bělíka, významného národopisce oblasti západní a jižní Moravy. Výstava ve své celistvosti byla realizovaná v červnu t. r. na zámku v Třebíči. Následně je prezentovaná její putovní panelová část v některých vybraných místech našeho regionu.

Slavnostní zahájení plánované na čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17 hodin, je vzhledem k epidemiologické situaci ZRUŠENO.


Národopisný pracovník, pedagog, badatel a sběratel lidového umění Vratislav Bělík se narodil 20. července 1900 v Rouchovanech, kde prožil své mládí a kde započalo dlouholeté přátelství s básníkem Vítězslavem Nezvalem. Po studiích na brněnské státní reálce nastoupil učitelskou dráhu postupně na několika místech – v Moravském Krumlově, ve Znojmě, v Mohelně a ve Vladislavi. Důchodovou etapu svého života prožil v Mikulově. Zemřel 17. října 1988 v Břeclavi. Lásku k národopisu, úctu k vlasti a myšlenkám sokolského hnutí zdědil Vratislav Bělík po svých předcích, a tak byl vedle svého učitelského poslání činným na poli sokolské jednoty, ochotnického divadla a obecně kulturního dění ve všech místech, kterými za svůj život prošel. Od mládí studoval lidovou kulturu Horácka a Podhorácka v mnoha jejích aspektech. Sbíral a shromažďoval poznatky ze svých terénních výzkumů v oblasti lidové písně, nářečí, keramiky, lidových staveb, řemesel, krojů či výšivky. Oživil několik zanikajících lidových obyčejů a slavností, byl poradcem mnoha folklorních souborů. Mezi jeho celoživotní zájmy patřila tvorba kraslic, z nichž vytvořil rozsáhlou a ojedinělou sbírku. Výsledky své práce, při níž uplatnil své výrazné výtvarné nadání a krasopis, publikoval v mnoha tištěných studiích a článcích, které jsou dodnes nosnými pilíři etnografického bádání nejen na Horácku. Výstava je realizována s podporou Ministerstva kultury České republiky.

vratislav-belik

Kategorie: Nekategorizováno    |    Místo: Městské muzeum ve Velké Bíteši