Třebíčské betlémy

05. prosinec 2018 08:00 - 30. prosinec 2018 18:00

Malý výstavní sál muzea, Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš, Česká republika

Třebíčské betlémy

Říká se, že betlémy – zobrazení Kristova narození - vznikly na církevní půdě na území Itálie. Významným mezníkem mohla být půlnoční mše zorganizovaná sv. Františkem v roce 1223, k oltáři převedl živého osla a volka. Na našem území šířili betlémy jezuité, byly součástí jejich rekatolizačního programu. Od 16. století se postupně stávaly součástí kostelů. Jejich obliba u prostých lidí byla značná, součástí Josefínských reforem na konci 18. století byl zákaz vystavovat je v kostelích, odváděly totiž pozornost od obřadu. V té době již pronikaly do domácností, v nich nebyly omezeny církevními předpisy. Příběh Kristova narození si lidé přenesli do jim známého prostředí, které upravili do vysněně krásné podoby.

Městské muzeum ve Velké Bíteši si pro vás připravilo v předvánočním a vánočním období výstavu Betlémů, obsahující ojedinělé sbírkové kusy ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč. Prezentované betlémy představují nejen třebíčskou betlémářskou tvorbu (tzn. figurky malované na kartonu, papíru apod.), ale též betlémy z okolních regionů. Na výstavě převládají tzv. skříňkové betlémy, které jsou zmenšenou formou velkých stavěcích betlémů. Průřez třebíčským betlémářstvím pak tvoří soubor tabel z roku 1943, na kterém jsou představeny betlémové figurky pocházející z dílny třebíčských betlémářů.

Výstava bude přístupná od 5. do 30. prosince v obvyklých otvíracích hodinách - ve všední dny mimo pondělí 8:00-12:00, 14:00-16:00, dále pak v sobotu a neděli 22., 23. a 29., 30. prosince a rovněž ve sváteční dny 25. a 26. prosince, a to od 13 do 18 hodin. V úterý 11. prosince je výstava přístupná pouze do 12 hodin.

Jiné termíny návštěvy, v časovém rozmezí výstavy, je možno předem objednat telefonicky na čísle 566 789 380, 731 852 112 nebo e-mailem na muzeum.velkabites@seznam.cz.

Kategorie: Výstavy    |    Místo: Malý výstavní sál muzea