JIHOČESKÁ ŠUMAVA, kde Vltava protéká ve stínu hor

04. říjen 2022 17:00 - 19:00

Velký výstavní sál, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš

JIHOČESKÁ ŠUMAVA, kde Vltava protéká ve stínu hor

Městské muzeum společně s Městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora Drahoňovského, která proběhne v úterý 4. října od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním fotografií a poutavým vyprávěním přednášejícího nás provede zajímavými i krásnými místy jednoho z krajů naší republiky - Šumavy.

Beseda nás zavede nejprve do Vimperka, města se spoustou pamětihodností, po té na zajímavá a krásná místa horního toku Vltavy od jejího pramene až po Horní Planou. Kromě nejvyšších vrcholů české strany Šumavy s vyhlídkami na Alpy spatříme Plešné jezero, rašeliniště, horské louky, lesy i skalní útvary. Součástí pořadu bude i poutavé vyprávění o současnosti i minulosti horských vsí, včetně těch zaniklých, po nichž zůstaly nanejvýš tajemně působící kamenné ohrady či zarostlé základy domů. Ve Volarech spatříme dřevěné domy v alpském stylu a neopomineme ani jedinečné technické dílo Schwarzenberský kanál, pomocí něhož se dřevo z české strany Šumavy v předminulém století plavilo do Dunaje, aby ve Vídni bylo čím topit i z čeho stavět. Nahlédneme do světa šumavských pověstí a lidových písní, tvorby Karla Klostermanna a dalších literátů.

Kategorie: Přednášky    |    Místo: Velký výstavní sál