2018

Hodový víkend v muzeu

K příležitosti hodového týdne 5. - 12. září 2018 je bítešské muzeum otevřeno v sobotu 8. a neděli 9. září od 10 do 18 hodin.

Návštěvníci mohou shlédnout expozice Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska, Vlastivědnou expozici o historii města Velké Bíteše a model s návrhem plánovaného umístění sochy J. A. Komnského do prostoru před budovu zrekonstruované základní školy.

V letošním jibilejním 100 výročí vzniku republiky bude mimořádně o hodové sobotě a něděli vystavena Velkobítešská monstrance a kalich.

Plakat-hodová výstava

Výstava fotografií Jany Molnárové

V pondělí 25. června v 17 hodin se v bítešském muzeu uskuteční vernisáž k výstavě fotografií Jany Molnárové, učitelky a cestovatelky, která našla zálibu ve focení přírody, krajiny a míst, které osobně navštívila. Slavnostnímu uvedení výstavy bude předcházet koncert skupiny Listověj pocházející z Vysočiny. Nenechte si ujít jedinečný kulturní zážitek, který na vás čeká. Výstavu s názvem Pohledy na krajinu můžete vidět až do poloviny srpna v Malém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Plakat-výstava Molnárová

Výstava obrazů Hynka Luňáka

Městské muzeum ve Velké Bíteši Vás zve na vernisáž výstavy obrazů Hynka Luňáka, kterou realizuje ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč. Slavnostní otevření se uskuteční v pondělí 7. května od 17 hodin v malém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Výstavu uvede Mgr. Eva Tomášová. V hudebním programu vystoupí Zpěváčci z Velkobítešska.

Hynek Luňák (1926-2014) se narodil v Praze, kde navštěvoval reálné gymnázium a průmyslovou školu strojnickou. Od roku 1950 působil přes tři desetiletí jako konstruktér pletacích strojů v Třebíči. Ve své výtvarné tvorbě se zpočátku zaměřil na konstruktivistickou malbu s tematikou lodí, jeřábů a přístavů. Od 70. let upřednostňoval kresbu tužkou, pastelem a v grafice litografii. Výtvarná díla vystavená ve Velké Bíteši pocházejí z 50. let 20. století a prezentují málo známou část jeho tvorby věnovanou lidovému oděvu. Lidovými kroji se inspiroval zřejmě díky přátelství s národopisným pracovníkem a sběratelem Vratislavem Bělíkem, který v té době působil jako učitel ve Vladislavi. Kroje, které ztvárnil, pochází většinou z Bělíkovy rodné obce Rouchovany na Podhorácku.

Výstava bude veřejnosti přístupná až do 15. června v obvyklou otvírací dobu muzea od úterý do pátku 8 – 12 a 14 – 16 hodin. Mimo tuto dobu je možno výstavu shlédnout po předešlém telefonickém nebo e-mailovém objednání.

POZOR!!! Návštěvníkům bude výstava mimořádně zpřístupněna i v neděli 20. května od 9.30 do 13.30 hodin.

Plakát