Archeologie a městečko v krajině

20. říjen 2017 17:00

Velký výstavní sál muzea, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš, Česká republika

Archeologie a městečko v krajině

V pátek 20. října v 17.00 se ve Velkém výstavním sále městského muzea uskuteční poslední z přednášek projektu Proměny krajiny Bítešska. Přednášet budou doc. Petr Hrubý z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy university v Brně a Mgr. Pavel Staněk z obecně prospěšné archeologické společnosti Archaia Brno a tématem přednášky, jak napovídá již její název Archeologie a městečko v krajině (Poznání minulosti Velké Bíteše a východního úpatí Českomoravské vrchoviny), budou nejnovější archeologické výzkumy ve Velké Bíteši a jejím okolí. Petr Hrubý je předním odborníkem v oblasti montánní archeologie a znalcem osídlení na Českomoravské vrchovině ve vrcholném středověku, Pavel Staněk mj. vedl záchranný archeologický výzkum při stavebních úpravách prostor za bítešskou radnicí. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Kategorie: Přednášky    |    Místo: Velký výstavní sál muzea